Lyssna på kören

Bjärnums manskör 

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

Glad så som fågeln
I skogar och dalar
O´ hur härligt majsol ler
Sköna maj
Sverige
Till skogs
Vårliga vindar draga