Historia

Bjärnums manskör 

"Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång"

Historia


Bjärnums Manskör bildades den 1 mars 1929.


Det var sångentusiasten Adolf Nilsson, som under mottot ”Sången ädla känslor föder” samlade 11 st. sång- intresserade män och Bjärnums Manskör var ett faktum. De flesta av medlemmarna hade inte tidigare sjungit i kör, varför det dröjde ett tag, innan man vågade sig på ett offentligt framträdande.


Premiären för Bjärnums Manskör skedde i juli månad 1929 i samband med att Småbrukarföreningen i Bjärnum hade sin årsfest i Folkets Park. Kören fick goda recensioner i pressen, vilket sporrade till fortsatt verksamhet.


Vid starten 1929 anslöt sig kören till Kristianstads läns Sångarförbund och har deltagit i förbundets årliga konserter och sångarfester. Efter diverse omorganisationer i de olika sångarförbunden står idag Bjärnums Manskör fritt ifrån andra sångarförbund. Verksamheten i Manskören har kunnat utvecklas tack vare många förtjänstfulla insatser från både sångare och sponsorer.


Kören består idag av 25 aktiva sångare. Det finns en stor entusiasm inom kören och det bevisas främst, genom att uppslutningen vid övningar och sångframträdande är mycket stor. Vi kan tacka vår eminente dirigent, Curt Nilsson, för detta. Hans arbete för kören har aldrig förtröttats och med hans stora kunskap, humor och pedagogiska uppläggning av övningarna gör, att det råder en mycket god kamratanda inom kören.


En aktivitet som också stärker samhörigheten inom kören är, att det en gång om året arrangeras en dagsutflykt för kören och familjemedlemmarna till någon trevlig och sevärd plats. Bygdens invånare har alltid visat stor uppskattning av kören och har på många sätt bidragit till dess framgångar.


En stor händelse var när Lions Club Vittsjö-Bjärnum tilldelade Bjärnums Manskör Lions Tusenkrona år 1977. Man skrev i sin motivering följande:”Lions Club Vittsjö-Bjärnum vill med sitt val belöna Bjärnums Manskör för en nästan 50-årig verksamhet.


Bjärnums manskör under tidigt 60-tal. Dirigent Curt Nilsson leder än idag kören.

För nu boende och för utflyttade f.d. Bjärnumsbor, för äldre och för yngre, utgör denna kör ett fast minne från bygden genom alla dess framträdande, Valborgsmässoafton, 1:a Maj, Svenska Flaggans Dag m.fl.

Lions Club Vittsjö-Bjärnum önskar, att denna belöning kommer att utgöra en sporre för fortsatt kulturell verksamhet.”


En annan stor händelse och ära för Bjärnums Manskör var, när vi 1991 fick Hässleholms Kommuns kulturpris. Vi tar det som en uppskattning på den sångarglädje, som vi under åren har spridit inom kommunen.


Ytterligare en stor händelse var år 1994, då Snapphanebygdens Sparbank tog kontakt och erbjöd sig att stödja kören genom att arrangera en årlig konsert med kända artister i Norra Åkarps kyrka och med medverkan av Manskören. Intäkterna från dessa årliga konserter tillfaller Manskören och har blivit ett mycket värdefullt tillskott. Denna sponsring har varit mycket lyckosam, eftersom vi kan konstatera, att vid alla de konserter, som har hållits, har kyrkan varit fullsatt av sång- och musikälskande människor.

Läs mer...